خرید آسان و مطمِئن در فروشگاه جامع تحقیق و مقاله و نمونه سوال

اكو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 9 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اكو

مقدمه

تمايل به همكاري منطقه أي از ديرباز در جهان وجود داشته است ولي روند تحولات جهاني بخصوص پس از جنگ دوم جهاني اين گرايش را تشديد نمود. اين همكاري ها در اشكال گوناگون و درجات متفاوت در همه زمينه هاي سياسي و اقتصادي ، امنيتي ، اجتماعي و يا تركيبي از آنها شكل گرفته اند ، گرچه تجربه سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني بيانگر نفوذ سياسي شرق و غرب در شكل گيري پيمان ها و همكاري هاي عمده منطقه أي (نظير ناتو ، ورشو ، كومكون و سنتو) مي باشد ولي با گذشت زمان و تحولات عميقي چون فروپاشي كمونيزم ، منافع سياسي به تدريج در تشكل هاي منطقه أي رنگ باخته و توسعه اقتصادي جاي آن را گرفت . همكاري اقتصادي شايد مهمترين نوع همكاري منطقه أي باشد . زيرا كشورهاي جهان به تنهايي تمام عوامل توليد را در اختيار نداشته و با توجه به محدوديتهاي سرمايه نيروي انساني ، منابع طبيعي ، مديريت و تكنولوژي ، امكان فراهم نمودن زنجيره أي از توليدات در يك كشور وجود ندارد. بنابراين كشورها به منظور دستيابي به آرمان هايي كه بدون مساعدت جمعي امكان پذير نيست ، تلاش مي نمايند تا با تشكيل سازمان هاي اقتصادي منطقه أي هم اقتصاد ملي خود را رونق دهند و هم با توزيع نيروي كار ، سرمايه گذاري هاي مشترك و استفاده بهينه از منابع بالقوه يك منطقه ، چرخه توليد را در ان منطقه تكميل نمايند. بايستي توجه داشت كه متمايز كردن كامل مسائل سياسي و اقتصادي و اجتماعي از يكديگر مقدور نيست و لذا حتي همكاري هايي كه صرفاً جنبه اقتصادي داشته اند ، در بسياري از موارد در عمل به مسايل سياسي و اجتماعي نيز تسري يافته اند و بالعكس . اتحاديه اروپا و آسه آن از نمونه هاي بارز و موفق همكاري منطقه أي مي باشند كه اولي با اهداف صرفاً اقتصادي شروع و به تدريج در مسائل سياسي نيز وارد شد در حاليكه دومي بدواً اهداف سياسي و امنيتي را دنبال نمود ول بعداً همكاري هاي اقتصادي را محور كار خود قرارداد.

منافع مشترك مهمترين عامل همكاري منطقه أي مي باشد و وابستگي متقابل كشورهاي يك منطقه به گونه أي است كه ضامن حفظ منافع فراوان اقتصادي براي كل منطقه خواهد بود . در عين حال عضويت در يك سازمان منطقه أي با استقلال عمل و حاكميت كشورهاي عضو مغايرت ندارد. از نظر اقتصادي اصولاً علت روي اوردن به اتحاد ، كسب قدرت ، ثروت و رفاه عمومي از طريق استفاده توأم از دو اصل مغاير يعني تجارت آزاد و سياست هاي حمايتي است. تغيير و تحولات سريع منطقه أي و جهاني در سالهاي اخير ، اهميت همكاري هاي منطقه أي و نياز به آن را تشديد نموده است ، بنحوي كه از ابتداي دهه 90 تا كنون روند اصلاح قوانين و مقررات مربوط به ترتيبات تجاري بلوك هاي منطقه أي بيشترين وقت رهبران سياسي و اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش سال 1995 سازمان تجارت جهاني ، عمده ترين ترتيبات تجاري جهان نظير Mercosour Asem,ECO,APEC,AFTAN,NAFTA در دهه نود پايه گذاري شده و يا گسترش يافته اند . در اين مدت كوتاه منطقه گرايي توانسته است به عنوان يك روش مشروع و مورد قبول تمامي دولت ها در بدست آوردن منافع ملي تلقي گردد كه اين خود موفقيت برگي در روند جهان شمولي تجارت و اقتصاد محسوب مي شود.

شكل گيري اكو و عوامل پيوستگي اعضاي آن

بعد از جنگ جهاني دوم تعداد سازمان هاي منطقه أي كه نه تنها از نظر اقتصادي بلكه به جهت تأمين صلح و امنيت منطقه و جهان نيز از اهميت ويژه أي برخوردار بودند ، گسترش زيادي يافتند. تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) در 23 مارس 1964 و تعيين نمودن دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و عمران كشورهاي در حال رشد ، به اين همكاري ها سرعت بيشتري بخشيد. كنفرانس توسعه و تجارت ، توجه كشورهاي در حال توسعه را به اين باور معطوف نمود كه بايد همكاري و وحدت خود را تقويت نموده و براي رشد صنايع و تجارت ، همكاري هاي منطقه أي نزديكتري را بنا نهند. با توجه به اين امر سه كشور ايران ، پاكستان و تركيه كه از ديرباز داراي پيوندهاي تاريخي با يكديگر بودند تصميم به تشكيل سازماني جهت همكاري هاي منطقه أي گرفتند. به همين منظور وزيران خارجه سه كشور در 28ـ27 تيرماه 1343 (ژوئيه 1964) اجلاسي را جهت تهيه مقدمات نشست سران در آنكارا تشكيل دادند و متفقاً تصميم گرفتند دست اتحاد به هم داده مساعي خود را در جهت نيل به تشكيل «سازمان عمران منطقه أي» بكار برند. بالاخره در كنفرانس عالي سران سه كشور كه در تاريخ 30ـ29 تيرماه 1343 و با حضور محمدرضا پهلوي محمد ايوب خان رئيس جمهور وقت پاكستان و جمال گورسل رئيس جمهور وقت تركيه در استانبول برگزار گرديد ، همكاري مشترك سه كشور تحت عنوان «همكاري عمران منطقه أي» (RCD) آغاز گرديد.

در اجلاس مذكور سران سه كشور ملاحضه نمودند كه لزوم عقد موافقت نامه هاي اقتصادي منطقه أي براي تسريع و رشد اقتصادي بين جوامعي كه داراي علائق مشتركي مي باشند ، از مظاهر برجسته و خصوصيات بارز عصر حاضر مي باشد و اين موضوع و مساعي پي گيري كه در نيل به هدف هاي اقتصادي و تحكيم مباني همكاري هاي عمراني منطقه أي از طرف كشورهاي مختلف بعمل مي آيد هم اكنون مقبول و مورد موافقت مقامات بين المللي قرار گرفته است.

اين امر و لزوم انعقاد قراردادهاي عمراني و اقتصادي در يك سطح منطقه أي با توجه به شرايط خاص و اشتراك منافع و مراتب مودت موجود در مورد كشورهاي ايران ، پاكستان و تركيه كاملاً صادق و طبيعي مي نمايد بخصوص اينكه پيوندهاي ديرين تاريخي و فرهنگي و رشته هاي نيرومند مذهبي و همجواري ضامن ثبات و بقاي اين همكاري باشد.

سران سه كشور ضمن تأييد مراتب فوق مقرر داشتند از امكانات وسيعي كه هم اكنون بين سه كشور براي عقد اين قرارداد همكاري هاي اقتصادي موجود مي باشد حداكثر استفاده بعمل آيد. بدين منظور تصميم گرفته شد كه مساعي مشترك هرچه بيشتر سه كشور در راه تسريع و تحقق آمال و هدف هاي اين همكاري سه جانبه معمول گردد. بنابراين در اعلاميه مشترك تشكيل سازمان همكاري عمران منطقه أي (آر ، سي ، دي) سران سه كشور موافقت اصولي خود را در موارد زير اعلام داشتند :

1ـ ايجاد مبادله آزاد يا آزادتر كالاها به وسائل عملي گوناگون از قبيل انعقاد قراردادهاي بازرگاني.

2ـ برقراري مناسبات و همكاري بيشتر بين اطاق هاي بازرگاني موجود و احياناً تأسيس اطاق هاي بازرگاني مشترك .

3ـ تنظيم و اجراي برنامه هاي طرح مشترك بين سه كشور.

4ـ تقليل نرخ هاي پستي بين سه كشور به ميزان تعرفه هاي داخلي.

5ـ بهبود خطوط حمل و نقل هوايي داخل منطقه و احياناً تأسيس يك خط هوايي بين المللي مجهز بين سه كشور كه بتواند با ساير خطوط هوايي بطور مؤثر رقابت نمايد.

6ـ مطالعه درباره امكانات توسعه يك همكاري نزديك در امر كشتيراني و منجمله تأسيس يك خط مشترك دريايي و يا تشكيل يك كنفرانس كشتيراني منطقه أي .

7ـ انجام مطالعات و بررسي هاي لازم براي احداث و بهبود خطوط ارتباطي راه و راه آهن بين سه كشور.

8ـ لغو تشريفات رواديد عبور بين سه كشور به منظور تسهيل امر مسافرت.

9ـ كمك و معاضدت فني به يكديگر از راه اعزام كارشناسي ـ تربيت كادر فني و مبادلات بورسيه بين سه كشور.

10ـ مطالعه و بررسي كليه امكانات موجودبه منظور توسعه و تحكيم همكاري هاي فرهنگي بين سه كشور و ايجاد حسن آگاهي در قاطبه مردم نسبت به ميراث فرهنگي مشترك و اشاعه اطلاعات و نشريات لازم درباره تاريخ و تمدن ملل منطقه ، تأسيس كرسي هاي مشترك و متقابل در دانشگاهها ، مبادله دانشجو و اهداي بورس


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file5_1629644_6678.zip14.1k